E-MAIL   SKYPE   ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИН
Ми обіцяємо тільки те, що можемо виконати!
 
   
 
Дії при настанні страхового випадку
при страхуванні майна

     Страховими випадками визнаються події, які сталися після набрання чинності договору страхування, які передбачені Правилами страхування та договором страхування і з настанням яких виникає обов’язок Страховика провести виплату страхової суми (страхового відшкодування) Страхувальнику.

     В разі настання страхового випадку Страхувальник зобов’язаний:

1. негайно, але в будь-якому разі не пізніше 2 (двох) робочих днів повідомити Страховика або його представника;

2. вжити необхідних заходів щодо запобіганню і зменшенню збитків, завданих внаслідок страхового випадку, та зберігати до прибуття представника Страховика пошкоджене та вціліле майно у тому стані, якого воно набуло внаслідок страхового випадку;

3. негайно повідомити про подію, що має ознаки страхового випадку у відповідні державні органи (МВС, державну пожежну охорону, гідрометеослужбу, комунальну службу або інші аварійні служби);

4. негайно сповістити Страховика про всі вимоги, які висувають Страхувальнику в зв’язку зі страховим випадком;

5. надати Страховику всю доступну Страхувальнику інформацію і документацію, яка дозволить йому зробити висновок щодо причин і наслідків страхового випадку, про характер та розмір заподіяного збитку.

 

Цілодобові консультації: Call-center 0 800 500 157 (безкоштовно зі стаціонарних телефонів по всій Україні)


 
 
   
СК "Глобус" VIG
Центральний офіс:
Україна, 03038, м. Київ
вул. Федорова Івана, буд. 32, літ. В
тел: +38 044 2545378
call-center: 0 800 500 157
e-mail: office@ic-globus.com