Відповідно до статті 28 Закону України «Про нотаріат», для забезпечення відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок вчиненої нотаріальної дії, приватний нотаріус зобов'язаний до початку зайняття приватною нотаріальною діяльністю, укласти Договір страхування цивільно-правової відповідальності перед третіми особами.

Страхова Сума за такими Договорами встановлюється за згодою сторін, але не може бути меншою, ніж тисяча мінімальних розмірів заробітної плати, діючої на дату укладення Договору страхування.

Страховим випадком є факт настання цивільно-правової відповідальності приватного нотаріуса, визнаний ним добровільно за попередньою згодою Страховика або визначений за рішенням суду по зобов’язаннях, що виникають внаслідок заподіяння шкоди третім особам у результаті ненавмисної професійної помилки приватного нотаріуса при здійсненні ним своєї професійної діяльності.

1