Кадрова політика

Основним змістом кадрової політики (надалі - КП) Страхової Компанії «Глобус» є унормування трудових стосунків в Компанії, відповідно до вимог, встановлених чинним законодавством, одночасно з забезпеченням загального здорового морально-психологічного клімату, організаційних умов для всебічної професійної самореалізації працівників, їх професійного та кар’єрного росту, отримання конкурентоспроможної мотивації та оплати праці.

Мета КП – забезпечення СК «Глобус» конкурентоспроможним персоналом, згуртованим та здатним на виконання завдань, що стоять перед Товариством.

Основні принципи КП:

 • Забезпечення Компанії кваліфікованим персоналом, що здатний за своїми діловими та особистими якостями забезпечувати реалізацію бізнес-ідеології та нормативних вимог СК «Глобус».
   
 •  Реалізація постійно діючої системи підбору та підготовки кадрів, в тому числі керівників регіональних підрозділів та Страхових агентів, на основі єдиних внутрішніх нормативних актів та мотиваційних умов.
   
 • Створення та своєчасне корегування умов мотивації, забезпечення високого рівня конкурентоспроможності кадрів по відношенню до ринку праці, в цілому, та на страховому ринку, безпосередньо.
   
 • Практична реалізація поточних питань з кадрового супроводу та оформлення трудових стосунків (прийом, звільнення, відпустка та ін.) у відповідності до вимог діючого трудового законодавства.
   
 • Підготовка, перепідготовка кадрів усіх рівнів з метою забезпечення СК «Глобус» персоналом, рівень підготовки якого відповідає вимогам страхового ринку, що розвивається, та забезпечує Компанію конкурентоспроможним кадровим потенціалом.
   

Головні вимоги, що пред'являє КП до працівників - це професіоналізм і відповідальність. Разом з тим, Компанія підтримує високий рівень мотивації працівників, поліпшення всіх процесів ділової і міжособистісної взаємодії.

Кадри СК «Глобус» - це, в основному, молоді люди із економічною і юридичною освітою, які набули життєвого, професійного і практичного досвіду, працюючи в СК «Глобус».

КП Компанії направлена на забезпечення сприятливого ділового клімату для працівників. Їх об'єднують не тільки певні професійні обов'язки, але і атмосфера стабільності і соціальної захищеності, які є об’єктивним наслідком виваженої ділової політики Правління, історичного досвіду, який базується на більше ніж 190 річному досвіді Vienna Insurance Group, капіталу Компанії, що сформований у твердій валюті та диференційованому страховому та регіональному портфелю.

Реалізація КП СК «Глобус» , зусиллями керівництва в трудовому колективі успішно створений настрій, націлений на подальший розвиток, отримання нових знань та збагачення професійного досвіду. Завдяки цьому весь колектив продовжує вчитися. Компанією розроблена спеціальна внутрішня освітня програма, яка дозволяє в короткі терміни підготувати працівників всім необхідним базовим знанням страхової справи і удосконалюватися. Значна увага надається підвищенню кваліфікації фахівців. Щорічно на семінарах і курсах проходять підготовку до третини працівників Компанії.

В цілому КП СК «Глобус» характеризує те, що Компанія бажає працювати з людьми, які хочуть і вміють вчитися, незважаючи на окремі прорахунки та помилки і націлені на досягнення позитивного особистого та командного кінцевого результату.