Страхувальники – суб’єкти господарювання, яким об’єкт підвищеної небезпеки належить на праві власності, повного господарського відання або оперативного управління, чи які користуються або володіють об’єктом підвищеної небезпеки.

Предметом Договору є майнові інтереси Страхувальника пов'язані з відшкодуванням заподіяної ним прямої шкоди третім особам внаслідок пожежі та/або аварії на об'єкті підвищеної небезпеки.

Страхові суми визначені законодавством України і складають:

Страхова сума визначається за кожним конкретним об’єктом підвищеної небезпеки відповідно до категорії небезпеки та дорівнює:

 • для групи об’єктів 1 категорії небезпеки – 11 560 000 грн.;
 • для груп об’єктів 2 категорії небезпеки – 4 046 000 грн.;
 • для груп об’єктів 3 категорії небезпеки – 2 601 000 грн.
   

Розмір максимального Страхового тарифу у відсотках від Страхової суми на термін страхування 1 рік визначається залежно від категорії небезпеки об’єкта підвищеної небезпеки і становить:

 • для груп об’єктів 1 категорії небезпеки – 0,44 % (50 864,00 грн.);
 • для груп об’єктів 2 категорії небезпеки – 0,18 % (7 282,28 грн.);
 • для груп об’єктів 3 категорії небезпеки – 0,12 % (3 121,20 грн.).
   

Страхові виплати проводяться у такому розмірі:

 1. на відшкодування шкоди, заподіяної життю та здоров’ю третіх осіб внаслідок настання страхового випадку, - 50% страхової суми, у тому числі на одну особу страхова виплата встановлюється:
  • у разі виплати страхового відшкодування спадкоємцям третьої особи, яка загинула (померла), - 500 000 грн.;
  • у разі встановлення третій особі I, II і III групи інвалідності - відповідно 450 000, 375 000 і 250 000 грн.;
  • за кожний день непрацездатності третьої особи - у розмірі 1/15 мінімальної заробітної плати, встановленої на початок календарного року, але не більш як 100 000 гри. за весь час втрати працездатності;
    
 2. на відшкодування шкоди, заподіяної природним ресурсам, територіям та об’єктам природно-заповідного фонду, - 30% страхової суми;
   
 3. на відшкодування шкоди, заподіяної майну третіх осіб, - 20% страхової суми.