Добровільне страхування відповідальності перевізника – дозволяє застрахувати перевізника від непередбачуваних витрат, що можуть виникнути в процесі виконання ним умов договору про перевезення вантажу.

Предметом страхування є майнові інтереси Страхувальника пов'язані з відшкодуванням Страхувальником заподіяної ним шкоди життю, здоров'ю третіх осіб та/або їх майну, під час надання Страхувальником послуг з перевезення на умовах:

Міжнародної Конвенції СМR 1956 р з доповненнями і змінами, включаючи Протокол до Конвенції 1978 р;

Конвенції МДП («Митна конвенція про перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП») в редакції 1975 р.;

державного транспортного законодавства України (ТТН);

інших документів, зазначених в Договорі страхування.

Страховим випадком є факт настання цивільної відповідальності Страхувальника при заподіянні шкоди потерпілим третім особам внаслідок настання наступних страхових ризиків:

 • відповідальність за повну або часткову втрату вантажу або за пошкодження вантажу;
   
 • відповідальність за збитки, понесені контрагентом Страхувальника внаслідок невиконання останнім частково чи повністю, своїх договірних зобов’язань за договором перевезення вантажу;
   
 • відповідальність за шкоду, заподіяну вантажем, що перевозиться, життю, здоров’ю та/або майну третіх осіб;
   
 • відповідальність Страхувальника перед митними органами, що виникає внаслідок порушення митного законодавства.
   

Територія дії Договору страхування:

 • в частині страхування CMR - Україна, Європа, країни СНД та Балтії, за виключенням країн та територій, офіційно визнаних зонами бойових дій та військових конфліктів;
 • в частині страхування ТТН - виключно Україна.
   

Термін дії:

Договір страхування може бути укладений на одне перевезення або на строк до 1 року.