Обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів - це страхування відповідальності за шкоду, яка може бути спричинена автомобілем Страхувальника іншим особам (їх життю, здоров’ю та/або майну).

Обов'язковий ліміт відповідальності:

 • за шкоду, заподіяну майну потерпілих – 100 000 грн. на одного потерпілого (якщо кількість потерпілих більше 5, то на всіх розподіляється п'ятикратний розмір ліміту відповідальності);
 • за шкоду заподіяно життю та/або здоров'ю – до 200 000 грн. по кожному потерпілому.
   

Укладання Договорів ОСЦПВ на строк менший ніж 1 рік, але не менше ніж на 15 днів, допускається виключно щодо ТЗ:

 • незареєстрованих – на час до їх реєстрації;
 • тимчасово зареєстрованих – на час до їх постійної реєстрації;
 • зареєстрованих на території іноземних держав – на час їх перебування на території України;
 • на час проходження чергового обов’язкового технічного контрою.
   

Договори обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів, що підлягають обов’язковому технічному контролю (ОТК), укладаються за умови проходження зазначеними ТЗ ОТК, якщо вони згідно з протоколом перевірки технічного стану визнані технічно справними.

Договори ОСЦПВ по відношенню до ТЗ, що підлягають ОТК, укладаються на строк, що не перевищує строку чергового проходження ТЗ ОТК.

Документи для оформлення договору:

 • свідоцтво про реєстрацію підприємства або виписка з єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців;
 • свідоцтво платника податку або витяг з реєстру платників ПДВ;
 • довідка Державної служби статистики України (ЄДРПОУ);
 • платіжні реквізити;
 • технічний паспорт транспортного засобу.