Незалежно від свого місцезнаходження та часу доби негайно, до моменту звернення по медичну або іншу, передбачену даним Договором, допомогу, за винятком непередбачених або надзвичайних обставин,
Повідомити Асистуючу Компанію «Балт Асистанс Україна»

+ 38 044 500 14 00

 

При настанні страхового випадку, Страхувальник (Застрахована особа) повинен:

 1. При зверненні до Асистуючої Компанії «Балт Асистанс Україна» необхідно надати наступну інформацію:
  • номер Договору страхування;
  • П.І.Б. Застрахованої особи;
  • термін дії Договору страхування;
  • місцезнаходження, мета перебування за кордоном, усі номери контактних телефонів;
  • докладний опис обставин події та характер необхідної невідкладної допомоги в екстрених станах.
    
 2. Якщо з якихось причин ви не змогли зв’язатись зі службою асистансу, повідомте про страхову подію страхову компанію.
   
 3. Дотримуватися розпоряджень та рекомендацій асистуючої компанії та/або Страховика та узгоджувати з ними всі свої дії.
   
 4. У разі бажання Застрахованої особи продовжити лікування за власний рахунок – письмово повідомити про це Страховика або асистуючу компанію.
   
 5. У випадку фізичної неможливості Застрахованої особи зв’язатися з диспетчерським центром асистуючої компанії або Страховиком, безпосередньо перед зверненням до лікаря або госпіталізацією, особа, що її супроводжує, зобов’язана за першої нагоди, але не пізніше 24 години з моменту настання страхового випадку повідомити (подзвонити, відправити факсимільне повідомлення) в диспетчерський центр асистуючої компанії або доручити зробити це іншій особі.
   
 6. З моменту, коли лікар, призначений асистуючою компанією, визначив, що стан здоров'я Застрахованої особи, за медичними показниками, дозволяє їй самій, чи в супроводі іншої особи, повернутися в країну постійного місця проживання, Застрахована особа зобов`язана повернутися для подальшого лікування до країни постійного місця проживання.
   
 7. Якщо Застрахована особа відмовляється від повернення до країни постійного місця проживання для подальшого лікування, Страховик припиняє оплату вартості медичних послуг і має право відмовити у відшкодуванні подальших витрат.
   
 8. У випадку, якщо вартість сплаченої самостійно Страхувальником/Застрахованою особою чи їх представником медичної або іншої послуги, обумовленої в Договорі страхування, перевищує 300 (триста) Євро і такі витрати не були попередньо узгоджені із асистуючою компанією або Страховиком, останній відшкодовує вищевказані витрати на суму в межах 300 (Триста) Євро.

Для виплати страхового відшкодування, Страхувальник (Застрахована особа) або особа, яка узгодила зі Страховиком та оплатила витрати Застрахованої особи чи інші, обумовлені цим Договором, витрати, повинен подати Страховику протягом 10 (десяти) календарних днів з моменту в’їзду на територію країни постійного місця проживання заяву на отримання страхового відшкодування та оригінали наступних документів:

 1. договору страхування та копії повного тексту частини 2 «Загальні умови страхування», що додаються до Договору страхування;
   
 2. оригіналу медичного висновку закладу, в якому Застрахована особа отримувала медичну допомогу, із зазначенням прізвища та ім'я пацієнта, затверджених відповідно до вимог країни, де була надана медична допомога, та інші документи, які підтверджують факт настання страхового випадку (виписку (Епікриз) із медичної картки, витяг з історії хвороби, лікарняний лист, довідку медичного закладу);
   
 3. медичну довідку про наявність чи відсутність у крові алкоголю, наркотичних, токсичних речовин (при нещасних випадках);
   
 4. рахунків, квитанцій, розрахункових чеків та інших документів, що підтверджують факти оплати за отримані медичні послуги, згідно виставлених рахунків медичних закладів та документів, що підтверджують факт отримання медичних послуг;
   
 5. рахунків, квитанцій, розрахункових чеків та інших документів, що підтверджують факти оплати за отримані послуги з репатріації тіла згідно виставлених рахунків та документів, що підтверджують факт отримання послуг;
   
 6. рахунків за інші послуги, передбачені Договором страхування, в т.ч. з репатріації;
   
 7. довідки з відповідних правоохоронних органів, якщо страховий випадок відбувся внаслідок дорожньо-транспортної пригоди;
   
 8. у разі смерті Застрахованої особи – свідоцтва про смерть та інший документ, в якому зазначені причини та обставини смерті;
   
 9. документів, що посвідчують особу одержувача страхової виплати (Копія паспорту громадянина України та копія довідки про присвоєння реєстраційного номеру облікової картки платника податків (далі – РНОКПП) або ідентифікаційного податкового номеру);
   
 10. копії всіх сторінок закордонного паспорту з інформацією про отримані візи та перетин кордонів;
   
 11. оригінали письмової згоди на обробку персональних даних, у т. ч. з приводу лікування;
   
 12. інші необхідні документи за вимогою Страховика, пов’язані з раптовою хворобою Застрахованої особи або нещасним випадком, які мають істотне значення для підтвердження страхового випадку;
   
 13. документи, що підтверджують інші витрати, передбачені цими Правилами.

Страхова компанія має право перевіряти надану інформацію та вимагати додаткові документи, що підтверджують факт настання страхового випадку та розмір витрат. В спірних випадках, Страховик має право провести медичне чи клінічне обстеження Застрахованої особи у зазначених ним медичних закладах та звертатися до послуг експертів.