Якщо у Вас стався страховий випадок, повідомте про подію за телефоном цілодобової клієнтської підтримки СК «Глобус»:

0-800-500-157

Залежно від виду події, що сталась, викличте представників відповідної служби (або доручіть виклик оператору гарячої лінії). По можливості прийміть міри для недопущення збільшення розміру збитку або зміни обставин події.

 • В разі пограбування, протиправних дій третіх осіб, повідомте поліцію.
   
 • В разі пожежі, вибуху газу, удару блискавки, стихійного лиха викличте представників Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
   
 • В разі затоплення водою з водопровідних або опалювальних комунікацій – повідомте про подію ремонтній службі житлово-експлуатаційного господарства. Вимагайте від представників компетентних органів надання довідки про факт настання, причини та наслідки страхової події.
   

Зафіксуйте за допомогою фото, відео апаратури загальну картину місця події, пошкодження застрахованого майна.

Прийміть міри для збереження майна в тому вигляді, в якому воно було одразу після настання страхової події. Надайте можливість представнику страхової компанії або незалежному експерту оглянути пошкоджене майно та приймати участь у роботі комісій, створених для визначення розміру збитку.

В разі наявності у Вас даних осіб, причетних до настання страхової події, занотуйте та передайте цю інформацію представнику страхової компанії.

Протягом семи робочих днів з моменту першого сповіщення, надайте страховій компанії письмове повідомлення про страховий випадок з детальним описом обставин події та характеру збитку.

Разом з представником страхової компанії складіть письмовий перелік пошкодженого майна. Передайте до страхової компанії документи, необхідні для виплати страхового відшкодування.

Для отримання страхового відшкодування Ви повинні надати страховій компанії наступні документи:

 1. Письмове повідомлення про настання страхового випадку
   
 2. Копію договору страхування
   
 3. Копію паспорту, копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру платника податків. Для юридичних осіб - копію свідоцтва про реєстрацію
   
 4. Копії документів, що посвідчують право власності на майно, копії договорів оренди, лізингу тощо
   
 5. Довідки компетентних органів в залежності від страхового випадку
  • при пожежі – документ від органів ДСНС, де будуть обов’язково вказані причини та наслідки пожежі
  • при вибуху – документ від органів ДСНС або газової служби, де будуть обов’язково вказані причини та наслідки вибуху
  • при стихійному явищі – документ від органів ДСНС або Гідрометеослужби, де будуть обов’язково вказані дата, місце та фізичні параметри стихійного явища (швидкість вітру, кількість осадків, розмір граду і т.д.)
  • при впливі рідини з водопровідних, каналізаційних, опалювальних систем – документ від органів водо- і теплопостачання, ЖКГ, де будуть обов’язково вказані причини аварії цих систем
  • при протиправних діях третіх осіб – довідку органів МВС із зазначенням повного імені (назви) Страхувальника, дати, часу, місця, обставин настання події і переліку пошкоджень
  • в разі наїзду транспортних засобів – копія схеми ДТП, складена представником патрульної поліції
  • в разі падіння на майно літальних апаратів їх частин, уламків – документ від органів ДСНС, письмові свідчення свідків, якщо справа про страховий випадок передана до суду – копію рішення суду.
    
 6. Документи ремонтних підприємств (наряд-замовлення, калькуляції, рахунки), які будуть здійснювати відновлювальний ремонт майна, із зазначенням переліку відновлювальних робіт, їх вартості, вартості деталей, що замінюються
   
 7. Письмову заяву на виплату страхового відшкодування із зазначенням банківських реквізитів за якими потрібно зробити виплату
   
 8. Лист від Вигодонабувача, який підтверджує його згоду або незгоду на виплату страхового відшкодування Страхувальнику
   
 9. Інші документи, згідно чинного законодавства України, на вимогу Страховика, які необхідні для встановлення факту, причин та наслідків страхового випадку