Якщо у Вас стався страховий випадок, повідомте про подію за телефоном цілодобової клієнтської підтримки СК «Глобус»:

0-800-500-157

При настанні страхового випадку Страхувальник (Застрахована особа) зобов'язаний:

 • повідомити Страховика за телефоном цілодобової клієнтської підтримки СК «Глобус»: 0-800-500-157 у термін, який не перевищує одну добу з моменту його настання. Факт травми, отриманої в результаті нещасного випадку, визнається, якщо він офіційно підтверджений медичним закладом, який надав Застрахованій особі першу медичну допомогу або який лікував його згодом, та, у разі необхідності, за результатами експертизи Страховика. У разі смерті Страхувальника (Застрахованої особи), внаслідок нещасного випадку, цих заходів повинен вжити Вигодонабувач або спадкоємці Застрахованої особи. У випадку, коли з поважних причин це було неможливим, Страхувальник (Застрахована особа) або Вигодонабувач (спадкоємці) повинен повідомити Страховика про страховий випадок у той же термін з моменту, коли з'явилась така можливість. При цьому, Страховик має право вимагати письмового обґрунтування причин відстрочки повідомлення про настання страхового випадку;
   
 • в разі необхідності, забезпечити участь Страховика в огляді місця страхової події;
   
 • вживати всіх заходів до запобігання і зменшення збитків при настанні страхового випадку;
   
 • підготувати та подати Страховику всі необхідні документи для виплати страхового відшкодування;
   
 • з метою визначення наслідків страхового випадку Страховик вправі зобов'язати Застраховану особу пройти обстеження в МСЕК (ЛКК).

Для отримання страхового відшкодування при настанні страхового випадку:

 1. У зв'язку з встановленням інвалідності або при тимчасовій втраті працездатності Страхувальник (Застрахована особа/Вигодонабувач) надає:
  • письмову заяву на страхову виплату;
  • копію Договору страхування;
  • медичні документи (виписки з історії хвороби чи амбулаторної картки, медичної довідки та ін.), виданих та завірених печаткою лікувально-профілактичної установи
  • Копії документів щодо терміну непрацездатності (лікарняний лист або довідку про непрацездатність);
  • акт форми Н-1, якщо нещасний випадок стався на виробництві;
  • акт форми Н-Н, якщо нещасний випадок стався в навчальному закладі;
  • довідку з поліції, якщо страховий випадок відбувся внаслідок дорожньо-транспортної пригоди;
  • довідки МСЕК про встановлення інвалідності (для дітей – висновок ЛКК при стійкому розладі здоров'я);
  • документ, що посвідчує особу одержувача страхової виплати (копія паспорту громадянина України (1, 2 сторінки та сторінки з інформацією про реєстрацію) або копію тимчасового посвідчення особи громадянина України або копію посвідки постійного / тимчасового проживання в Україні та копію довідки про присвоєння реєстраційного номеру облікової картки платника податків (далі – РНОКПП) або ідентифікаційного податкового номеру);
  • якщо за подією, яка може бути визнана страховим випадком, відкрито кримінальне провадження, надається витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) за підписом реєстратора (прокурора, слідчого) або копія рішення (постанови) суду, завірена в установленому порядку;
  • інші документи, на вимогу Страховика, які мають значення для визнання події страховим випадком, а також визначення обставин страхового випадку, розміру та характеру шкоди.
    
 2. У разі смерті (загибелі) Застрахованої особи внаслідок нещасного випадку Вигодонабувач або, якщо Вигодонабувач не був призначений або помер, спадкоємець Застрахованої особи, що визнаний таким у встановленому законодавством порядку, надає додатково:
  • Лікарське свідоцтво про смерть;
  • свідоцтво про право на спадщину на виплату за договором страхування, посвідчене в нотаріальному порядку (для спадкоємців);
  • інші документи, за вимогою Страховика, які мають значення для визнання події страховим випадком, а також визначення обставин страхового випадку, розміру та характеру шкоди.
    

Вищезазначені документи Страхувальник (Застрахована особа), Вигодонабувач або спадкоємці подають Страховику в термін не більше п'ятнадцяти робочих днів після настання страхового випадку (при тимчасовій непрацездатності – з дня закінчення лікування; при стійкий втраті працездатності – з дати встановлення інвалідності).

Якщо для отримання страхової виплати необхідні документи, отримання яких в даний строк не є можливим (довідка МСЕК, рішення суду, свідоцтво про право на спадщину і т. ін.), Страхувальник (Застрахована особа), Вигодонабувач або спадкоємець зобов'язані їх надати протягом трьох робочих днів з дня отримання у відповідних органах.

При необхідності, Страховик має право запросити матеріали судово-слідчих органів, а також провести медичну експертизу для вирішення питання про розмір та виплату страхового відшкодування. У вказаних випадках допускається затримка виплати страхового відшкодування на строк до двох місяців.