23.10.2009

Активна участь СК «Глобус» VIG у реформуванні та посиленні ролі Ліги страхових організацій України (ЛСОУ)

22.10.2009 р. у м. Києві відбувся VII звітно-виборний З’їзд масової громадської організації, що об’єднує найбільш здорових та стійких в умовах кризи Страховиків України – Ліга страхових організацій України (ЛСОУ).

В доповіді Президента ЛСОУ п. Філонюка О.Ф. та наступних виступах учасників З’їзду було відмічено суттєвий шлях розвитку ЛСОУ, як галузевої громадської організації з моменту її створення (з 1992 р.), проблеми галузі та обговорені основні напрямки (законодавчі, внутрішньогалузеві та професійно-етичні засади) подальшої роботи ЛСОУ, з метою посилення професійної відповідальності учасників страхового ринку задля ефективного виконання своєї соціально-економічної функції, - страхового убезпечення громадян та суспільства.

Виступаючи на З’їзді, Голова Правління СК «Глобус» VIG п. Ганчак В.М. наголосив на необхідність упорядкування стосунків між учасниками ринку через законодавче створення єдиної саморегулівної організації Страховиків з функціями впливу на своїх Членів, унормування та контролю за професійною етикою та колективного захисту загально галузевих інтересів з метою унеможливлювання потворних недоліків «дикого капіталізму» у страховій галузі, що було підтримано всіма учасниками З’їзду та знайшло відображення у його резолюції .

Активна громадська позиція СК «Глобус» VIG щодо забезпечення цивілізованої   поточної діяльності та розвитку страхової галузі знайшла своє відображення в участі СК «Глобус» VIG у створенні вищого координаційно-спостережного органу ЛСОУ – Ради ЛСОУ (у складі 13 Членів – найбільш авторитетних Страховиків) та обранні СК «Глобус» VIG в особі Голови Правління СК «Глобус» VIG п. Ганчак В.М. в якості постійного Члена Ради ЛСОУ.

Враховуючи, що до Членів Ради ЛСОУ будуть долучатись офіційні представники вищих органів влади України, а саме: Верховної Ради, Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг, Міністерств економіки, фінансів, Податкової адміністрації, Держкомпідприємництва та ін., зазначений Орган ЛСОУ має всі об’єктивні можливості опрацьовувати та надавати органам влади для унормування необхідні для споживачів, страхової галузі та Держави, в цілому, рішення щодо посилення ефективності та сталого розвитку страхової галузі в Україні на прозорих загальноєвропейських принципах.


ТДВ СТДВ «Глобус» – один із провідних фінансових інститутів України. Компанія заснована в 1994 році, центральний офіс знаходиться в м. Києві, розвинута мережа регіональних агентств і представництв забезпечує громадян високоякісними страховими послугами у всіх регіонах України. З 2006 року СК «Глобус» входить до складу міжнародної страхової групи VIENNA INSURANCE GROUP (Австрія), – лідера страхового ринку Центральної та Східної Європи.

Ми обіцяємо тільки те, що можемо виконати!