Розкриття інформації фінансовими установами

№ п/п Розділ Інформація
1. Повне найменування фінансової установи відповідно до її установчих документів Товариство з додатковою відповідальністю «Страхове Товариство з додатковою відповідальністю «Глобус»

2. Код фінансової установи за ЄДРПОУ 20448234

3. Місцезнаходження фінансової установи 01010, м. Київ, Солом`янський р-н, вул. Федорова Івана, буд. 32 літ. В. Код території за КОАТУУ- 8038200000

4. Перелік фінансових послуг, що надаються фінансовою установою Інші види страхування, крім страхування життя.

 

Перестрахування.

Товариство надає послуги зі страхування виключно за видами, на які Уповноваженим органом видана ліцензія.

Перелік видів страхування та ліцензій зазначені тут.


    5.       Відомості про власників істотної участі ( у тому числі осіб, які здійснюють контроль за фінансовою установою):

  Відомості про учасників (засновників акціонерів) фінансової установи, які володіють часткою (паєм, пакетом акцій), що становить не менш як 10 відсотків статутного капіталу фінансової установи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УСГ КОНСАЛТИНГ»

 

Код за ЄДРПОУ 40449286

Місцезнаходження: 03038, м. Київ, Солом'янський р-н, вул. Івана Федорова, буд. 32А

Володіє часткою в розмірі 99,305 % статутного капіталу.

 
  Відомості про юридичних осіб, які контролюються учасниками (засновниками, акціонерами) фінансової установи (які володіють часткою (паєм, пакетом акцій), що становить не менш як 10 відсотків статутного капіталу заявника) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УСГ КОНСАЛТИНГ» не контролює інших юридичних осіб.
 
  Відомості про юридичних або фізичних осіб, які здійснюють контроль за юридичними особами- учасниками (засновниками, акціонерами) фінансової установи, які володіють часткою (паєм, пакетом акцій), що становить не менш 10 відсотків статутного капіталу фінансової установи Юридичною особою, яка здійснює контроль за ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УСГ КОНСАЛТИНГ» є нерезидент України - «ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП АГ Вінер Ферзіхерунг Группе (VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe)»

 

Адреса реєстрації - Республіка Австрія, 1010, м. Відень, вул. Шоттенрінг, буд. 30. Зареєстроване у Торговому реєстрі м. Відня за № FN75687f.

Частка, якою володіє контролер складає 63,47% статутного капіталу ТОВ «УСГ КОНСАЛТИНГ».


    6.      Відомості про склад наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи:

  Склад Наглядової ради фінансової установи Створення Наглядової ради не передбачено Статутом фінансової установи.
 
  Склад Виконавчого органу фінансової установи Виконавчим органом Товариства є Комісія з припинення.

- Голова Комісії з припинення Дубляк Іванна Іванівна


8. Відомості про ліцензії та дозволи, видані фінансовій установі

На підставі рішень Загальні збори Учасників Товариства з додатковою відповідальністю «Страхове товариство з додатковою відповідальністю «Глобус» , ТДВ СТДВ «Глобус» зобов’язане подати заяву до Національної комісії, що здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг про виключення з Державного реєстру фінансових установ інформації про відокремлені підрозділи юридичної особи та заяву про анулювання всіх ліцензій ТДВ СТДВ «Глобус».

ТДВ СТДВ «Глобус» має 19 чинних ліцензій на провадження страхової діяльності з 8 обов’язкових та 11 добровільних видів страхування. Усі відомості про ці ліцензії вказані тут.

Ці ліцензії не переоформлювались; дія ліцензій не зупинялася.

Анульованих ліцензій немає.

ТДВ СТДВ «Глобус» не провадить господарську діяльність, що потребує одержання та/або наявності дозволу.


9. Річна фінансова та консолідована фінансова звітність Розміщені на сайті ТДВ СТДВ «Глобус» у розділі «Фінансові показники діяльності». Ознайомитися.

10. Відомості про порушення провадження у справі про банкрутство, застосування процедури санації фінансової установи

Справа про банкрутство ТДВ СТДВ «Глобус» не порушувалася.

Процедура санації ТДВ СТДВ «Глобус» не відкривалася.


11. Рішення про ліквідацію фінансової установи Рішення про ліквідацію ТДВ СТДВ «Глобус» ні учасниками, ні іншим уповноваженим органом товариства або судом не приймалося.

12. Інша інформація про фінансову установу, що підлягає оприлюдненню відповідно до Закону

19.12.2019 року відбулися Загальні збори Учасників Товариства з додатковою відповідальністю «Страхове товариство з додатковою відповідальністю «Глобус» на якому було прийнято рішення про приєднання Товариства з додатковою відповідальністю «Страхове товариство з додатковою відповідальністю «Глобус» до Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Українська страхова група» та передачу всіх прав та обов’язків до Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Українська страхова група» як до правонаступника.