17.10.2019

ОДО «СОДО «Глобус» объединяется с ЧАО «СК «УСГ»

Шановні панове!
Користуючись нагодою, ТДВ «СТДВ «Глобус» (код за ЄДРПОУ 20448234, місцезнаходження: 03038, м. Київ, вул. Івана Федорова, 32, літ. В) (надалі також – «Товариство») засвідчує Вам свою повагу.

Загальними зборами учасників ТДВ «СТДВ «Глобус» 16 жовтня 2019 року було прийнято рішення про припинення Товариства шляхом приєднання до Приватного акціонерного товариства “СТРАХОВА КОМПАНІЯ “УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА ГРУПА”.

Згідно зі ст. 48 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» (надалі також – «Закон»), ТДВ «СТДВ «Глобус» припиняється внаслідок передання всього свого майна, всіх прав та обов’язків іншому господарському товариству-правонаступнику Приватному акціонерному товариству “СТРАХОВА КОМПАНІЯ “УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА ГРУПА” шляхом приєднання.

Відповідно до ст. 48 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», добровільне припинення ТДВ «СТДВ «Глобус» здійснюється за рішенням загальних зборів учасників у порядку, встановленому Законом, з дотриманням вимог, встановлених законодавством.

Згідно зі ст. 50 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», приєднанням є припинення ТДВ «СТДВ «Глобус» з переданням ним згідно з передавальним актом усього свого майна, всіх прав та обов’язків іншому господарському товариству-правонаступнику, а саме Приватному акціонерному товариству “СТРАХОВА КОМПАНІЯ “УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА ГРУПА”.

У зв’язку з цим та керуючись ст. 55 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», ТДВ «СТДВ «Глобус» повідомляє про наступне.

З дати прийняття рішення про припинення Товариства шляхом приєднання до Приватного акціонерного товариства “СТРАХОВА КОМПАНІЯ “УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА ГРУПА”, а саме з 16 жовтня 2019 року, ТДВ СТДВ «Глобус» направить письмове повідомлення всім відомим йому кредиторам, а також таке повідомлення буде опубліковане на офіційному сайті ТДВ СТДВ «Глобус»: www.ic-globus.com.

Заявлення вимог кредиторами відбуватиметься у відповідності до чинного законодавства України протягом двох місяців з дня оприлюднення повідомлення про прийняття рішення про припинення діяльності ТДВ СТДВ «Глобус» шляхом приєднання до Приватного акціонерного товариства “СТРАХОВА КОМПАНІЯ “УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА ГРУПА”.

Відповідно до чинного законодавства України, якщо кредитор після надходження йому повідомлення щодо прийняття рішення про припинення ТДВ СТДВ «Глобус» шляхом приєднання до Приватного акціонерного товариства “СТРАХОВА КОМПАНІЯ “УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА ГРУПА” не звернувся з письмовою вимогою до Товариства, вважається, що він не вимагає від ТДВ «СТДВ «Глобус» вчинення додаткових дій щодо зобов’язання (зобов’язань) перед ним.

З документами щодо прийняття рішення про припинення Товариства шляхом приєднання до Приватного акціонерного товариства “СТРАХОВА КОМПАНІЯ “УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА ГРУПА”, кредитори можуть ознайомитись у юридичному відділі Товариства, у робочі дні з 10 до 12 години протягом строку, передбаченого чинним законодавством України, за наступною адресою: 03038, м. Київ, вул. Івана Федорова, 32, літ. В та на сайті Товариства: www.ic-globus.com

Керуючись вищевикладеним, ТДВ «СТДВ «Глобус» хоче запевнити вас, що припинення Товариства шляхом приєднання до Приватного акціонерного товариства “СТРАХОВА КОМПАНІЯ “УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА ГРУПА” відбувається відповідно до вимог чинного законодавства України та жодним чином не впливає на фінансову стабільність, надійність нашого Товариства та Приватного акціонерного товариства “СТРАХОВА КОМПАНІЯ “УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА ГРУПА” на страховому ринку. ТДВ «СТДВ «Глобус» і надалі сподівається на плідну та добросовісну співпрацю з нашими клієнтами та партнерами в особі свого правонаступника – Приватного акціонерного товариства “СТРАХОВА КОМПАНІЯ “УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА ГРУПА”.

З повагою,
Голова Правління ТДВ «СТДВ «Глобус»
17 жовтня 2019 року