E-MAIL   SKYPE   ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИН
Ми обіцяємо тільки те, що можемо виконати!
 
   
 
Ліцензії
Нормативно-правова інформація
Теорія страхування
НОРМАТИВНО-ПРАВОВА ІНФОРМАЦІЯ

      Страхова компанія „Глобус” здійснює свою діяльність на основі Ліцензій Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України серії АВ №429703, №429704, №429705, №429706, №429707, №429708, №429709, №429710, №429711, №429712, №429713, №429714, №429716, №429717, №429718, №429720, №594422, серії АГ №569224, №569305.

А також керується наступними Законами України та підзаконними актами :

ЗАКОН України № 85/96-ВР від 07.03.1996 р. "Про страхування"

ЗАКОН України № 1961-IV від 01.07.2004 р. "Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів"

ЗАКОН України № 2664-ІІІ від 12.07.2001 р. "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг"

ЗАКОН України № 3353-ХІІ від 30.06.1993 р. "Про дорожній рух"

ЗАКОН України № 1644-III від 06.04.2000 р. "Про перевезення небезпечних вантажів"

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ: П О С Т А Н О В А від 29.03.2002 р. № 402 "Про затвердження Порядку і правил проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності громадян України, що мають у власності чи іншому законному володінні зброю, за шкоду, яка може бути заподіяна третій особі або її майну внаслідок володіння, зберігання чи використання цієї зброї"

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ: П О С Т А Н О В А від 01.06.2002 р. № 733 "Про затвердження Порядку і правил проведення обов'язкового страхування відповідальності суб'єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків під час перевезення небезпечних вантажів"

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ: П О С Т А Н О В А від 09.07.2002 р. № 944 "Про затвердження Порядку і правил проведення обов'язкового страхування відповідальності власників собак за шкоду, яка може бути заподіяна третім особам"

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ: П О С Т А Н О В А від 14.08.1996 р. № 959 "Про затвердження Положення про обов'язкове особисте страхування від нещасних випадків на транспорті "

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ: П О С Т А Н О В А від 16.11.2002 р. № 1788 "Про затвердження Порядку і правил проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об'єкти та об'єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного і санітарно-епідеміологічного характеру"

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ: П О С Т А Н О В А від 23.06.2003 р. № 953 "Про обов'язкове страхування цивільної відповідальності за ядерну шкоду"

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКАЇНИ: П О С Т А Н О В А від 23.04.2003 р. № 590 "Про затвердження Порядку і правил проведення обов'язкового страхування тварин на випадок загибелі, знищення, вимушеного забою, від хвороб, стихійних лих та нещасних випадків"

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ: П О С Т А Н О В А від 12.10.2002 р. № 1535 "Про затвердження Порядку і правил проведення обов'язкового авіаційного страхування цивільної авіації"

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ: П О С Т А Н О В А від 19.08.2002 р. № 1219 "Про затвердження Порядку і правил проведення обов'язкового страхування відповідальності експортера та особи, яка відповідає за утилізацію (видалення) небезпечних відходів, щодо відшкодування шкоди, яку може бути заподіяно здоров'ю людини, власності та навколишньому природному середовищу під час транскордонного перевезення та утилізації (видалення) небезпечних відходів"

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ: П О С Т А Н О В А від 09.07.2002 р. № 944 "Про затвердження Порядку і правил проведення обов'язкового страхування відповідальності власників собак за шкоду, яка може бути заподіяна третім особам"

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ: П О С Т А Н О В А від 11.07.2002 р. № 1000 "Про затвердження Порядку і правил проведення обов'язкового страхування врожаю сільськогосподарських культур і багаторічних насаджень державними сільськогосподарськими підприємствами врожаю зернових культур і цукрових буряків сільськогосподарськими підприємствами усіх форм власності"

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ: П О С Т А Н О В А від 02.07.2009 р. № 805 "Про затвердження Порядку та Правил обов'язкового страхування майнових ризиків за Договором про участь у фонді фінансування будівництва відповідно до ЗУ "Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю".

 

 

Більш детально з нормативно-правовою базою можна ознайомитись на сайті Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг та Ліги страхових організацій України

 

 

 


 
 
   
СК "Глобус" VIG
Центральний офіс:
Україна, 03038, м. Київ
вул. Федорова Івана, буд. 32, літ. В
тел: +38 044 2545378
call-center: 0 800 500 157
e-mail: office@ic-globus.com