E-MAIL   SKYPE   ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИН
Ми обіцяємо тільки те, що можемо виконати!
 
   
 
Вакансії
Як стати Страховим Агентом
Кадрова політика
Кодекс корпоративної етики
Глобус-Підготовка
КАДРОВА ПОЛІТИКА

 

     Основним змістом кадрової політики (надалі - КП) Страхової Компанії "Глобус" VIG є унормування трудових стосунків в Компанії, відповідно до вимог, встановлених чинним законодавством, одночасно з забезпеченням загального здорового морально-психологічного клімату, організаційних умов для всебічної професійної самореалізації працівників, їх професійного та кар’єрного росту, отримання конкурентоспроможної мотивації та оплати праці. Мета КП – забезпечення СК "Глобус" VIG конкурентоспроможним персоналом, згуртованим та здатним на виконання завдань, що стоять перед Товариством.

Основні принципи КП:

• Забезпечення Штаб-квартири Компанії кваліфікованим персоналом, що здатний за своїми діловими та особистими якостями забезпечувати реалізацію бізнес-ідеології та нормативних вимог СК "Глобус" VIG

• Реалізація постійно діючої системи підбору та підготовки кадрів, в тому числі керівників регіональних підрозділів та Страхових агентів, на основі єдиних внутрішніх нормативних актів та мотиваційних умов.

• Створення та своєчасне корегування умов мотивації, забезпечення високого рівня конкурентоспроможності кадрів по відношенню до ринку праці, в цілому, та на страховому ринку, безпосередньо.

• Практична реалізація поточних питань з кадрового супроводу та оформлення трудових стосунків (прийом, звільнення, відпустка та ін.) у відповідності до вимог діючого трудового законодавства.

• Підготовка, перепідготовка кадрів усіх рівнів з метою забезпечення СК "Глобус" VIG персоналом, рівень підготовки якого відповідає вимогам страхового ринку, що розвивається, та забезпечує Компанію конкурентоспроможним кадровим потенціалом.

Головні вимоги, що пред'являє КП до працівників - це професіоналізм і відповідальність. Разом з тим, Компанія підтримує високий рівень мотивації працівників, поліпшення всіх процесів ділової і міжособистісної взаємодії.

Кадри СК "Глобус" VIG - це, в основному, молоді люди із економічною і юридичною освітою, які набули життєвого, професійного і практичного досвіду, працюючи в СК "Глобус" VIG. КП Компанії направлена на забезпечення сприятливого ділового клімату для працівників. Їх об'єднують не тільки певні професійні обов'язки, але і атмосфера стабільності і соціальної захищеності, які є об’єктивним наслідком виваженої ділової політики Правління, історичного досвіду, який базується на 185 річному досвіді Vienna Insurance Group, капіталу Компанії, що сформований у твердій валюті та диференційованому страховому та регіональному портфелю. Реалізація КП СК «Глобус» VIG, зусиллями керівництва в трудовому колективі успішно створений настрій, націлений на подальший розвиток, отримання нових знань та збагачення професійного досвіду. Завдяки цьому весь колектив продовжує вчитися. Компанією розроблена спеціальна внутрішня освітня програма, яка дозволяє в короткі терміни підготувати працівників всім необхідним базовим знанням страхової справи і удосконалюватися. Значна увага надається підвищенню кваліфікації фахівців. Щорічно на семінарах і курсах проходять підготовку до третини працівників Компанії. В цілому КП СК "Глобус" VIG характеризує те, що Компанія бажає працювати з людьми, які хочуть і вміють вчитися, незважаючи на окремі прорахунки та помилки і націлені на досягнення позитивного особистого та командного кінцевого результату.

 


 
 
   
СК "Глобус" VIG
Центральний офіс:
Україна, 03038, м. Київ
вул. Федорова Івана, буд. 32, літ. В
тел: +38 044 2545378
call-center: 0 800 500 157
e-mail: office@ic-globus.com