E-MAIL   SKYPE   ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИН
Ми обіцяємо тільки те, що можемо виконати!
 
   
 
Повідомлення про зменшення статутного капіталу ТДВ «СТДВ «Глобус»

Шановні панове!

Користуючись нагодою, ТДВ «СТДВ «Глобус» (код за ЄДРПОУ 20448234, місцезнаходження: 03038, м. Київ, вул. Івана Федорова, 32 літ. В) засвідчує Вам свою повагу.

Згідно зі ст. 53 Закону України «Про господарські товариства» Рішення товариства з обмеженою відповідальністю про зменшення його статутного капіталу набирає чинності не раніш як через 3 місяці після державної реєстрації і оприлюднення у встановленому порядку.

Керуючись нормами ч.3 ст. 65 Закону України «Про господарські товариства» до товариства з додатковою відповідальністю застосовуються норми статей 4, 11, 52-64 цього Закону з урахуванням особливостей, передбачених даною статтею.

У зв’язку з цим, повідомляємо про наступне.

Загальними зборами учасників ТДВ «СТДВ «Глобус» 05.07.2017р. було прийнято рішення про зменшення статутного капіталу ТДВ «СТДВ «Глобус». Розмір статутного капіталу буде зменшений на 125 000 000 грн.(сто двадцять п’ять мільйонів гривень), а тому становитиме 50 701 621,60 грн.

Дата прийняття рішення

Розмір статутного капіталу на дату прийняття рішення (тис. грн)

Сума на яку зменшується статутний капітал (тис. грн)

Розмір статутного капіталу після зменшення (тис. грн)

Спосіб зменшення статутного капіталу

1

2

3

4

5

6

1.

05 липня 2017 року

175 701 621,60

125 000 000,00

50 701 621,60

1. Створення фонду забезпечення ТДВ «СТДВ «Глобус».

2. Перенаправлення коштів у розмірі 125 000 000 грн (сто двадцять п’ять мільйонів гривень) до фонду забезпечення ТДВ «СТДВ «Глобус»

Рішення про зменшення статутного капіталу ТДВ СТДВ «Глобус» шляхом перенаправлення коштів у розмірі 125 000 000 грн.(сто двадцять п’ять мільйонів гривень) до фонду забезпечення ТДВ «СТДВ «Глобус» без повернення коштів внесених до статутного капіталу учасниками Товариства, було прийнято на виконання вимог чинного Законодавства України, включаючи: Закон України «Про господарські товариства», Закон України «Про страхування», Закон України « Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг».

Відповідно до чинного Законодавства України, кредитор, після надходження йому повідомлення щодо прийняття рішення про зменшення статутного капіталу ТДВС «СТДВ «Глобус» не звернувся з письмовою вимого до товариства, вважається, що він не вимагає від ТДВ «СТДВ «Глобус» дострокового погашення зобов’язань.

З документами щодо прийняття рішення про зменшення статутного капіталу, кредитори можуть ознайомитись у юридичному відділу, у робочі дні з 10 до 12 години протягом терміну, передбаченим чинним Законодавством України за наступною адресою: 03038, м. Київ, вул. Івана Федорова, 32 літ. В та на сайті компанії www.ic-globus.com

Керуючись вищевикладеним, ТДВ «СТДВ «Глобус» хоче запевнити Вас, що зменшення статутного капіталу ТДВ «СТДВ «Глобус» є виконанням вимог чинного Законодавства України та жодним чином не впливає на фінансову стабільність, надійність нашого Товариства на страховому ринку. ТДВ «СТДВ «Глобус» і надалі сподівається на плідну та добросовісну співпрацю з нашими клієнтами та партнерами при цьому виконуючи свої зобов’язання.

 

З повагою,

Голова Правління ТДВ «СТДВ «Глобус»                                                                                              С.М. Коцупатрий


 
 
   
СК "Глобус" VIG
Центральний офіс:
Україна, 03038, м. Київ
вул. Федорова Івана, буд. 32, літ. В
тел: +38 044 2545378
call-center: 0 800 500 157
e-mail: office@ic-globus.com