E-MAIL   SKYPE   ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИН
Ми обіцяємо тільки те, що можемо виконати!
 
   
 
Добровільне страхування екстреної медичної допомоги (іноземних громадян, що перебувають на території України)

     Страхування екстреної медичної допомоги (МСЕ) є сучасним та ефективним захистом іноземних громадян від  більшості  проблем,  які  тягнуть  за  собою  загострення  хронічного  захворювання  або травма.  Воно  допомагає  зняти  всі  питання  щодо  фінансового забезпечення невідкладної допомоги, тимчасової непрацездатності, лікування.

     МСЕ передбачає надання Застрахованому, в залежності від умов Договору страхування  та  обраної  Програми  страхування,  таких  послуг  як:

  • надання невідкладної медичної допомоги (транспортування, первинна діагностика, первинна   медична   допомога);  
  • екстрена   допомога   травматолога;  
  • забезпечення необхідними  медикаментами  при  невідкладній  медичній  допомозі; 
  • госпіталізація  в  профільний стаціонар;
  • застосування сучасного діагностичного обладнання (ЕКГ, УЗД, ЕЕГ, ФГДС, МРТ, рентген); 
  • екстрене  оперативне  втручання; 
  • анестезія; 
  • денний стаціонар.

     Страховим  випадком  є  необхідність  отримання  Застрахованим  медичної  допомоги,  у  зв'язку з гострим захворюванням, загостренням хронічного захворювання,   травмою, отруєнням або іншим нещасним випадком в період дії Договору страхування.

     При   настанні   страхового   випадку,   Застрахованій   особі (або її   представнику)   необхідно зателефонувати до цілодобового Колл-центру СК «Глобус» VIG за телефонами, вказаними в Договорі страхування та повідомити диспетчеру наступні дані: П.І.Б., номер   Договору  страхування, обставини страхового випадку.

     Оплата за надану медичну допомогу здійснюється безпосередньо Застрахованій особі, або за її заявою - лікувальним установам.

     Договір страхування діє на території України, в межах 1-го року.

            Програми  МСЕ:

- «Мінімум»;

- «Стандарт»;

- «VIP».


 
 
   
СК "Глобус" VIG
Центральний офіс:
Україна, 03038, м. Київ
вул. Федорова Івана, буд. 32, літ. В
тел: +38 044 2545378
call-center: 0 800 500 157
e-mail: office@ic-globus.com