E-MAIL   SKYPE   ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИН
Ми обіцяємо тільки те, що можемо виконати!
 
   
 
Добровільне страхування відповідальності перевізника

     Добровільне страхування відповідальності перевізника (ВП) – це Страховий Продукт, який дозволяє застрахувати відповідальність перевізника від непередбачуваних витрат, що можуть виникнути в процесі виконання ним умов договору про перевезення вантажу.

     Предметом страхування є майнові інтереси Страхувальника пов'язані з відшкодуванням Страхувальником заподіяної ним шкоди життю, здоров'ю третіх осіб та/або їх майну, під час надання Страхувальником послуг з перевезення на умовах:

- Міжнародної Конвенції СМR 1956 р з доповненнями і змінами, включаючи Протокол до Конвенції 1978 р;

- Конвенції МДП („Митна конвенція про перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП") в редакції 1975 р.;

- державного транспортного законодавства України (ТТН);

- інших документів, зазначених в Договорі страхування.

     Страховим випадком є факт настання цивільної відповідальності Страхувальника при заподіянні шкоди потерпілим третім особам внаслідок настання наступних страхових ризиків:

  • відповідальність за повну або часткову втрату вантажу або за пошкодження вантажу;
  • відповідальність за  збитки, понесені контрагентом Страхувальника внаслідок невиконання останнім частково чи повністю, своїх договірних зобов’язань за договором перевезення вантажу;
  • відповідальність за шкоду, заподіяну вантажем, що перевозиться, життю, здоров’ю та/або майну третіх осіб;
  • відповідальність Страхувальника перед митними органами, що виникає внаслідок порушення митного законодавства.

         Територія дії Договору страхування:

- в частині страхування CMR — Україна, Європа, країни СНД та Балтії, за виключенням країн та територій, офіційно визнаних зонами бойових дій та військових конфліктів;

- в частині страхування ТТН — виключно Україна.

     Термін дії: Договір страхування може бути укладений на одне перевезення або на строк до 1 року.


 
 
   
СК "Глобус" VIG
Центральний офіс:
Україна, 03038, м. Київ
вул. Федорова Івана, буд. 32, літ. В
тел: +38 044 2545378
call-center: 0 800 500 157
e-mail: office@ic-globus.com