E-MAIL   SKYPE   ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИН
Ми обіцяємо тільки те, що можемо виконати!
 
   
 
Обов'язкове страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки

     Страхувальники - суб’єкти господарювання, яким об’єкт підвищеної небезпеки належить на праві власності, повного господарського відання або оперативного управління, чи які користуються або володіють об’єктом підвищеної небезпеки.

     Предметом Договору є майнові інтереси Страхувальника пов'язані з відшкодуванням заподіяної ним прямої шкоди третім особам внаслідок пожежі та/або аварії на об'єкті підвищеної небезпеки.

Страхові суми визначені законодавством України і складають:

1. Для групи об’єктів 1 категорії небезпеки – 200000 (3 400 000 грн.) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на момент обчислення страхової суми.

2. Для груп об’єктів 2 категорії небезпеки – 70000 (1 190 000 грн.) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на момент обчислення страхової суми;

3. Для груп об’єктів 3 категорії небезпеки – 45000 (765 000 грн.) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на момент обчислення Страхової суми

         Розмір максимального страхового тарифу також визначається залежно від категорії об’єкта підвищеної небезпеки і становить:

  • для груп об’єктів 1 категорії небезпеки - 1,5 відсотка (51 000,00 грн.);
  • для груп об’єктів 2 категорії небезпеки - 0,6 відсотка (7 140,00 грн.);
  • для груп об’єктів 3 категорії небезпеки - 0,4 відсотка (3 060,00 грн.).

Страхове відшкодування сплачується наступним чином:

     1. На відшкодування шкоди, заподіяної життю та здоров'ю третіх осіб внаслідок настання страхового випадку — 50 % Страхової суми, у тому числі на одну особу страхова виплата встановлюється:

1.1. у разі виплати страхового відшкодування спадкоємцям третьої особи, яка загинула — 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

1.2. у разі встановлення третій особі I, II чи III групи інвалідності — відповідно 450, 375 і 250 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

1.3. за кожний день непрацездатності третьої особи — один неоподатковуваний мінімум доходів громадян, але не більше 250 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за весь час втрати працездатності;

     2. на відшкодування шкоди, заподіяної природним ресурсам, територіям та об'єктам природно-заповідного фонду — 30 % Страхової суми;

      3. на відшкодування шкоди, заподіяної майну третіх осіб — 20 % Страхової суми.


 
 
   
СК "Глобус" VIG
Центральний офіс:
Україна, 03038, м. Київ
вул. Федорова Івана, буд. 32, літ. В
тел: +38 044 2545378
call-center: 0 800 500 157
e-mail: office@ic-globus.com